QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ VÀ CHI GIẢNG DẠY HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019 – 2020