THÔNG BÁO KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ HỌC PHÍ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN THCS DẠY MÔN KHTN, MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ